Download in PDF Format :

ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ದ್ವಾಪರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ವೇದಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದ ಮಹರ್ಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಈ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು ಹಾಗೂ ಪುರಾಣಗಳ ರಾಜ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಮಹಾಪುರಾಣ ಭಾಗವತ.
ಸಾವು ಎನ್ನುವ ಹಾವು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಜಾತಗಳು ಅಸಾಯಕವಾಗಿ ಅದರ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಾವಿನಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಉಪಾಯ ಉಂಟೇ? ಉಂಟು, ಶುಕಮುನಿ ನುಡಿದ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವೇ ಅಂಥಹ ದಿವ್ಯೌಷಧ. ಜ್ಞಾನ-ಭಕ್ತಿ ವಿರಳವಾಗಿರುವ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಂತೂ ಇದು ತೀರಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ದಾರಿದೀಪ.
ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಸಂದೇಶ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ತತ್ತ್ವದ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೊರತು, ಅದನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧ. ಮನಸ್ಸು ಮಲೀನವಾದರೆ ಮೈತೊಳೆದು ಏನು ಉಪಯೋಗ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಸಾಧನ ಈ ಭಾಗವತ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಾಗವತ ಓದಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಗೆ ತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೂಜ್ಯ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ವಿವರಿಸಿದ ಭಾಗವತದ ಅರ್ಥಸಾರವನ್ನು ಇ-ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಆಸಕ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಒಂದು ಕಿರುಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಅಂತರ್ಜಾಲ.
Download in PDF Format :
Skandha-01:All 20 Chapters e-Book
Skandha-02 All 10 chapters e-Book

Note: due to unavoidable reason we are unable to publish regular posts. But we will come back soon.......

Sunday, February 3, 2013

Shrimad BhAgavata in Kannada -Skandha-01-Ch-04(01)

ಚತುರ್ಥೋSಧ್ಯಾಯಃ


ವ್ಯಾಸಾವತಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ರಚನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಉಗ್ರಶ್ರವಸ್ಸರ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿದ ಶೌನಕಾದಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ: “ವೇದವ್ಯಾಸರು ಎಂದು, ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಗವತವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು? ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರೋಮಹರ್ಷಣರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ವೇದವ್ಯಾಸರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗವತವನ್ನು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದ ವಿರಕ್ತ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೇಕೆ ಹೇಳಿದರು?” ಎಂದು.

ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಸಮದೃಙ್ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕಃ
ಏಕಾಂತಗತಿರುನ್ನಿದ್ರೋ ಗೂಢೋ ಮೂಢ ಇವೇಯತೇ

ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದು ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ನೆಟ್ಟವರು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ‘ನನ್ನದು-ನಿನ್ನದು’ ಎನ್ನುವ ಭೇದವಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನದು ಎಂದು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದವರು. ಸುಖ-ದುಃಖವನ್ನು ಮೀರಿನಿಂತ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಎಂದೂ ತನ್ನೊಳಗಿನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಗೊಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮೂಢನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ‘ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಯೋಗಿ’ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಸರು ಭಾಗವತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನುವುದು   ಶೌನಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಇಲ್ಲಿ  ‘ಉನ್ನಿದ್ರ ಮಹಾಯೋಗಿ’ ಎಂದು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗದವ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬೋಧನೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಮಾಣಶ್ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ:

ಸಾಮ್ಯಮೀಶ್ವರ ರೂಪೇಷು ಸರ್ವತ್ರ ತದಧೀನತಾಂ
ಪಶ್ಯತಿ ಜ್ಞಾನಸಂಪತ್ಯಾ ವಿನಿದ್ರೋ ಯಃ ಸ ಯೋಗವಿತ್ ಇತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮೇ

ಯಾರು ಅಜ್ಞಾನದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಉನ್ನಿದ್ರ. ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಕಾಣದೆ, ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಂಡು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನವಾಗಿ, ಭಗವಂತನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಿದ್ರೆ ಗೆದ್ದ ಯೋಗಿಗಳು.
ಇಂತಹ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು  ಏಕೆ ಭಾಗವತ ಕೇಳಿದರು? ಏಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿತರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು? ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನಿಗೆ  ಭಾಗವತ ಕೇಳುವ ಪ್ರಸಂಗ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಶೌನಕರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂತರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

No comments:

Post a Comment